Engelska

Verktyg
Google Translate (ta foto på text , få översatt/uppläst)
Lingro (direktöversättning på webben) 
Läromedel nybörjarengelska (A1, A2)


ĉ
Linda Ahlgren,
10 dec. 2015 11:27
ĉ
Linda Ahlgren,
10 dec. 2015 11:27
ĉ
Linda Ahlgren,
15 dec. 2016 00:04
Ċ
Linda Ahlgren,
10 dec. 2015 11:36
ĉ
Linda Ahlgren,
10 dec. 2015 11:27
Ċ
Linda Ahlgren,
14 juni 2016 02:00
Ċ
Linda Ahlgren,
14 juni 2016 02:00