Engelska

Verktyg
Google Translate (ta foto på text , få översatt/uppläst)
Lingro (direktöversättning på webben) 
Läromedel nybörjarengelska (A1, A2)


ĉ
Veingeskolan Laholms kommun,
10 dec. 2015 11:27
ĉ
Veingeskolan Laholms kommun,
10 dec. 2015 11:27
ĉ
Veingeskolan Laholms kommun,
15 dec. 2016 00:04
Ċ
Veingeskolan Laholms kommun,
10 dec. 2015 11:36
ĉ
Veingeskolan Laholms kommun,
10 dec. 2015 11:27
Ċ
Veingeskolan Laholms kommun,
14 juni 2016 02:00
Ċ
Veingeskolan Laholms kommun,
14 juni 2016 02:00