NO‎ > ‎

Kemi

Kemiundervisningen på Veingeskolan
Vi jobbar olika med olika klasser och olika år, så det här är ett ungefärligt upplägg OBS - Under konstruktion!

År 7
 • Grundläggande kemi (material, ämnens uppbyggnad, kemiska reaktioner etc)
 • Fotosyntesen och kolets kretslopp
 • Miljö

År 8
 • Försurning (syror och baser)
 • Livsmedelskemi
 • Organisk kemi
 • Miljö

År 9
 • Periodiska systemet
 • Material forts, t ex metaller
 • Elektrokemi
 • Miljö

För mer information om upplägget på undervisningen i kemi så besök respektive NO-lärares hemsida!
Länkar

På studi.se finns filmade genomgångar (kemi 7-9) med tillhörande quiz på svenska och arabiska

arabiska-engelska

En filmad kort-lektion på engelska för varje ämne i det periodiska systemet

Varje simulering finns på en mängd olika språk
Filmer


arabiska

Många kortfilmer på många olika språk från ZukunftsAgentur Brandeburg.

Världsomfattande samarbete för miljön
Engelskt tal, textad på arabiska

Chemistry party (1.30 min)
Molekylbindning, kemisk förening, jonförening och kemiska reaktioner visas "språklöst" ...med hjälp av deltagare på ett party. European Commision

Engelskt tal, arabisk text

Arabiska (2 min)
ĉ
Cecilia Jardelid,
19 mars 2015 09:42