Nyanlända

"Enligt Skolinspektionens definition räknas elever som nyanlända om de inte har svenska som modersmål eller behärskar svenska språket och anländer nära skolstart eller under sin skoltid och inte gått i svensk skola längre än fyra år" (Pedagog Stockholm)Skolverket

Information på svenska, persiska, arabiska, somaliska, polska, thailändska

Nyanlända elever och föräldrar eller vårdnadshavare behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Skolverket har tagit fram information för dig som ska kunna ge en grundläggande bild av svenska skolan.

Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning.

Har ni nyanlända elever på er skola? Se nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar.

Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Denna film är framtagen som ett stöd till skolor, kommuner, gode män och andra för att kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan. Filmen finns på flera språk


Verktyg och resurser

Ett lexikon med ca 20 olika språk i ord, bilder och filmer
Det utvidgade kollegiet

Stödmaterial för mottagande och undervisning av nyanlända.

Anna Kaya bloggar om att undervisa nyanlända elever men även om språkutveckling och undervisning av flerspråkiga elever i stort

En sida med länkar till lärarresurser på olika språk

Pedagog Värmland har gjort en film om betyg där det går att få text på t ex arabiska

Söderporten bloggar om arbetet i sin förberedelseklass


Facebook


Gruppen som vi har startat: Undervisa nyanlända


Övrigt

Ett program på UR om att ta emot nyanlända från krig. Tillgängligt till 31 dec 2016.