Välkommen


Att undervisa nyanlända är roligt och inspirerande men även en stor utmaning. I det dagliga arbetet med nyanlända har vi inte alltid tillgång till en studiehandledare som kan vara till hjälp med språket. Därför har vi nu valt att sammanställa allt på en sida så att alla vi som arbetar med nyanlända lätt kan hitta användbara länkar, övningar, begreppshjälp och filmer etc - på olika språk eller på lättare svenska.

Har du något som du vill dela med dig av? Maila det till oss, scanna in till PDF-format eller ge det till oss så scannar vi in det.

Sidan är under uppbyggnad och vi hoppas framöver att med er hjälp kunna utvidga sidan till att även omfatta de praktisk-estetiska ämnena.


//Sofia Bengtsson (SO) och Cecilia Jardelid (Ma+NO+Tk)

        sofia.bengtsson@edu.laholm.se
        cecilia.jardelid@veingeskolan.se

Veingeskolan, Laholm 2015